Ministerstwo Rozwoju i Technologii poddaje konsultacjom projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawę efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

  1. uproszczenie obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych;
  2. doprecyzowanie i uregulowanie kwestii dotyczących obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych;
  3. poprawa efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych i uelastycznienie modelu karania.

Na uwagi Członków PIIT na załączonej tabeli oczekujemy do dnia 5 kwietnia 2022 r. pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ

Załącznik – tabela uwag do projektu ustawy