Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi konsultacje projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie na gruncie prawa polskiego procedury certyfikacji, która pozwoli wykonawcom ubiegać się w Polsce o wydanie certyfikatu potwierdzającego ich sytuację podmiotową na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzanych przez zamawiających z Unii Europejskiej.

Uwagi Członków PIIT w załączonej tabeli uwag można zgłaszać do 10 maja 2024 r. na adres biuro@piit.org.pl

Tabela uwag

WIECEJ