Ministerstwo Rozwoju i Technologii poddaje do opiniowana dokument „Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – Zielona Księga”.

Wprowadzenie certyfikacji wykonawców do systemu zamówień publicznych zostało przewidziane w priorytecie Rozwój potencjału MŚP Polityki zakupowej państwa, która w dniu 11 stycznia br. została przyjęta przez Radę Ministrów. Stanowi ona element procesu upraszczania procedur i otwierania rynku zamówień publicznych na wykonawców z sektora MŚP.

Zielona księga stanowi podsumowanie wewnętrznych prac resortu oraz powołanego przez Ministra Rozwoju i Technologii Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, zamawiających, organizacji zrzeszających wykonawców oraz eksperci.

Na Państwa uwagi oczekujemy do dnia 8 kwietnia 2022 r. pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl

Dokument