Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że 10 października 2023 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa 2023/1791 wprowadza obowiązek dla właścicieli
i operatorów centrum przetwarzania danych w zakresie przekazywania sprawozdań na temat charakterystyki energetycznej ośrodków przetwarzania danych.

Na podstawie powyższej dyrektywy Komisja Europejska zobowiązana jest do wydania aktu delegowanego, w którym określony zostanie system sprawozdawczości służący ocenie zrównoważonego charakteru ośrodków przetwarzania danych w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska prowadzi proces konsultacji publicznych na temat systemu sprawozdawczości ośrodków przetwarzania danych
w Europie.

Opinie Członków PIIT można przesyłać do 15 stycznia 2024 r. do godz. 11:00 na adres magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ