Opracowanie i przyjęcie dokumentu kierunkowego wspierającego zieloną i cyfrową transformację w obszarze kultury i przemysłów kreatywnych stanowi realizację jednego z tzw. kamieni milowych w ramach reformy A.2.5 Wzmocnienie potencjału sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz rozwoju gospodarczego, stanowiącej jeden z elementów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Na uwagi Członków oczekujemy do dnia 17 listopada 2022 r. pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ