Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje o trwających pracach nad Programem Współpracy Partnerskiej.

Założeniem Programu jest wypracowanie długofalowej, trwałej i efektywnej współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi. Dokument zostanie przyjęty na okres 2 lat i obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Współpraca skoncentrowana jest wokół strategii i programów priorytetowych realizowanych w Ministerstwie, takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Program Dostępność Plus, a także wspiera realizację zadań jednostek organizacyjnych Ministerstwa wskazanych w Programie.

Na uwagi Członków PIIT na załączonej tabeli oczekujemy do dnia 17 sierpnia 2023 pod adresem: biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ

Załącznik:
Tabela