Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy CSRD w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz dyrektywy delegowanej w sprawie podniesienia kryteriów wielkości jednostek.

Na uwagi członków PIIT oczekujemy do 14 maja 2024 r. –  biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ