Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o VAT”, obecnie daje możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego w VAT podatnikom posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski. Dotyczy to podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł
(z wyłączeniem dla niektórych towarów i usług).

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie przepisów w zakresie szczególnej procedury zwolnień dla małych przedsiębiorstw mających siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż to, w których VAT jest należny, zwanej dalej „procedurą SME”.

Na uwagi członków Izby oczekujemy do dnia 12 lipca 2024 r. br. pod adresem: biuro@piit.org.pl.

WIĘCEJ