Ministerstwo Finansów informuje, że zostały opublikowane przez Komisję Europejską projekty unijnych rozporządzeń w odniesieniu do:

  • ustanowienia cyfrowego euro (Regulation on the establishment of the digital euro – COM(2023)369),
  • świadczenia usług cyfrowego euro przez dostawców usług płatniczych z państw członkowskich spoza strefy euro (Regulation on the provision of digital euro services by payment services providers incorporated in Member States whose currency is not the euro and amending Regulation (EU) 2021/1230 of the European Parliament and the Council – COM(2023)368),
  • statusu prawnego środka płatniczego banknotów i monet w walucie euro (Regulation on the legal tender of euro banknotes and coins – COM(2023)364),

wraz z oceną skutków regulacji tych projektów.

Dokumenty w wersji angielskiej znajdują się na stronie

Uwagi do projektu można zgłaszać do 11 lipca 2023 na adres biuro@piit.org.pl