Ministerstwo Finansów przedstawia konsultacje międzyresortowe projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego.

Ustawa ma na celu zapewnienie stosowania prawa unijnego, w tym min. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (Digital Operational Resilience Act – DORA), które dokonuje harmonizacji przepisów dotyczących operacyjnej odporności cyfrowej i bezpieczeństwa ICT w obszarze usług finansowych.

Na uwagi członków PIIT oczekujemy do dnia 6 maja 2024 r. na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki: