Celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju
oraz dyrektywy delegowanej w sprawie podniesienia kryteriów wielkości jednostek (CSRD).

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Na uwagi członków Izby oczekujemy do dnia 14 maja 2024 roku pod adresem: biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ