Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje projektu ustawy o kryptoaktywach, który przewiduje nałożenie obowiązków
na przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do internetu.

Członkowi PIIT mogą zgłaszać uwagi do projektu do 5 marca na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ