Minister Finansów przedstawia konsultacje społeczne nowelizacji projektu rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (dalej jako „projekt”) dostosowuje przepisy rozporządzenia do wprowadzonych rozwiązań oraz dodaje nowe regulacje w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami rynku, pojawiającymi się w toku konsultacji ustawy KSeF. Projektowane rozwiązanie jest działaniem upraszczającym, a także ułatwiającym działalność przedsiębiorców.

Termin nadesłania uwag: 12 grudnia 2023 na adres: biuro@piit.org.pl

Więcej