Ministerstwa Finansów prowadzi konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UD468 w wykazie prac legislacyjnych RM), dotyczącego stosowania ustrukturyzowanych faktur oraz nałożenia obowiązku wystawiania i trzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie to ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z OSR, obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Polsce.

Osoby zainteresowane pracą w zespole przygotowującym stanowisko PIIT dotyczące projektu ustawy prosimy o zgłoszenie na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ