Trwają konsultacje projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Projekt przewiduje zmianę przepisów rozporządzenia w zakresie nadawania uprawnień do dostępu do KSeF przez podatników o bardziej rozbudowanej strukturze organizacyjnej działalności. Celem rozwiązań jest ułatwienie w zakresie dostępu lub wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do 16 sierpnia 2023 r. pod adresem dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ