Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem projektowanych rozwiązań jest ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego oraz zapewnienie jego stabilności na kolejne lata podatkowe. Projekt przewiduje:

  • zmniejszenie klina podatkowego,
  • uwzględnianie odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu podatkowym,
  • wsparcie podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci w stosunku do oczekiwań społecznych,
  • zmianę zakresu niektórych zwolnień przedmiotowych,
  • zabezpieczenie wpływów z 1% podatku należnego dla organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym przekazywanie kwot w wysokości 1% podatku należnego OPP na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy w stosunku do określonej grupy podatników,
  • zmiany w zakresie przesyłania JPK w podatkach dochodowych,
  • zmiany w przepisach regulujących składki zdrowotne.

Na uwagi Członków Izby oczekujemy do dnia 1 kwietnia 2022 roku pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ