Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło Prekonsultacje Polityki cyfrowej transformacji edukacji w Polsce.

Polityce cyfrowej transformacji edukacji Ministerstwo stawia na pierwszym miejscu ucznia, rodzica i nauczyciela jako istoty społeczne, a dopiero w drugiej kolejności określany jest zakres nawiązywania przez nich kontaktu z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, które w tym przypadku mają im służyć. MEiN nie traktuje cyfryzacji jako wartości głównej, ale postrzega transformację cyfrową jako szereg procesów i strategii często wyłącznie w tzw. tle procesu edukacyjnego. Aby chronić uczniów przed ewentualnymi negatywnymi skutkami, które może powodować cyfryzacja, w ramach profilaktyki negatywnych skutków cyfryzacji zaplanowany jest szereg działań związanych z higieną cyfrową i cyberbezpieczeństwem.

WIĘCEJ

Na etapie prekonsultacji MEiN pragnie poznać zdanie branży, sugestie oraz uwagi dotyczące projektowanego dokumentu.

Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi na pytania znajdujące się w Ankiecie pod prezentowanymi częściami dokumentu Ministerstwa w terminie do dnia 8 grudnia 2023 roku.

Projekt oraz formularz zgłoszeniowy