Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych KPRM w związku z rozpoczęciem procedury włączania kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zgłoszonej przez Fundację ECCC:

  • „Edukowanie cyfrowe w organizacji”    

zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej przedłożonego wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej (wniosek w załączeniu) oraz jego zasadności.

Zebrane uwagi, a także sugestie dotyczące m.in. poprawnego i wyczerpującego wskazania grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji, wymaganych kwalifikacji poprzedzających, zapotrzebowania na kwalifikację oraz możliwości jej wykorzystania na rynku pracy, a także wymagań określonych dla podmiotów przeprowadzających walidację, opisu efektów uczenia się w poszczególnych zestawach wraz z kryteriami ich osiągnięcia, przyczynią się do dokonania właściwej oceny przedmiotowego wniosku.

Materiały dotyczące ZSK znajdą Państwo na stronach: www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifikacje.edu.pl

Wniosek

Formularz

Na uwagi Członków PIIT na załączonym formularzu oczekujemy do dnia 21 kwietnia 2022 roku pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl