Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje projektu ustawy o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa (UC42).

Celem projektowanej ustawy jest:

  1. organizacja systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa w Polsce, w szczególności ustanowienie procedur niezbędnych
    do zapewnienia prawidłowości procesów certyfikacyjnych;
  2. określenie sposobu sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy.

Powyższe działania mają doprowadzić do rozwoju rynku certyfikacji cyberbezpieczeństwa w Polsce, a przez to do zwiększenia bezpieczeństwa w tej dziedzinie.

Uwagi Członków PIIT do projektu proszę przesyłać do 13 czerwca 2024 r.  na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ