Minister Cyfryzacji ogłasza konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych.

Skrócony termin na zaopiniowanie projektu, wynika co do zasady, wyłącznie z technicznego charakteru projektowanej zmiany. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu zmianę obowiązkowego minimalnego standardu gniazda wejściowego HDMI dla odbiorników 4K (UHD) z wersji 2.1 do wersji 2.0b lub nowszej. Zmiana ta umożliwi kontynuowanie sprzedaży podstawowych odbiorników telewizyjnych w przedziale cenowym od ok. 800 zł do ok. 4 000 zł, czyli takich, które są najchętniej wybierane przez konsumentów.

Na uwagi Członków Izby oczekujemy do dnia 1 kwietnia 20222 roku na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ