Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje projektu rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych.

Przepisy projektowanego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie przy projektowaniu i budowie obiektów i pomieszczeń przeznaczonych do pracy w sieci telekomunikacyjnej lub we współpracy z tą siecią.

W związku z wdrożeniem mobilna sieć telekomunikacyjna czwartej generacji oraz wdrażaniem sieć piątej generacji, niezbędna jest rewizja założeń obecnie obowiązującego rozporządzenia oraz wydanie nowego, uwzględniającego zmiany techniczne, jakie zaszły w zakresie zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji.

Uwagi Członków PIIT można zgłaszać do 27 maja 2024 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ