Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.

W rozporządzeniu określa się sposób sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum i jego wzór, a także sposób aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, co jest niezbędne dla organizacji referendum ogólnokrajowego.

Na Państwa uwagi oczekujemy do dnia 31 lipca 2023 r. na adres: biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ