Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Zmiana rozporządzenia ma na celu m.in.:

  1. implementację zmienionej wersji Regulaminu Radiokomunikacyjnego,
  2. dostosowania przeznaczeń częstotliwości w zakresie 470–862 MHz do wymagań i regulacji europejskich
  3. umożliwienie korzystania przez wojskowe systemy radioelektroniczne z zakresów częstotliwości 2025–2110 MHz, 2200–2300 MHz
    oraz 21,2-21,4 GHz

Uwagi Członków PIIT do projektu rozporządzenia można przesyłać do 6 lutego 2024 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ