Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
oraz niektórych innych ustaw (UC32).

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie:

  • podmiotów kluczowych i ważnych, 
  • zespołów CSIRT, 
  • systemu S46 i Pojedynczego Punktu Kontaktowego, 
  • nadzoru i środków egzekwowania przepisów przez organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa, 
  • kompetencji Ministra Cyfryzacji,
  • zmiany obowiązków Pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa i Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa, 
  • instytucji dostawcy wysokiego ryzyka. 

Członkowie Izby mogą przesyłać uwagi do projektu do 15 maja 2024 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl.