Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie
w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027.

Nowelizacja rozporządzenia zapewni aktualność regulacji krajowych umożliwiających wydatkowanie środków z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027.

Członkowi PIIT mogą zgłaszać uwagi do projektu do 25 marca na adres dorota.galecka@piit.org.pl.

WIĘCEJ