Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza konsultacje założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych).

MC koordynuje wdrożenie Aktu o usługach cyfrowych do polskiego porządku prawnego. Treść założeń projektu ustawy znajduje się w załączonym dokumencie, natomiast Akt o usługach cyfrowych jest dostępny TUTAJ.

Na uwagi członków PIIT oczekujemy do dnia 16 stycznia 2024 roku do godz. 17:00 pod adresem: biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ