Departamenty pionu Cyfryzacja KPRM przygotowały założenia Nowych Krajowych Ram Interoperacyjności (Nowych KRI). Przygotowany dokument przedstawia postulowane cele, rezultaty i strukturę Nowych KRI. Przedstawiono w nim także propozycję obszarów, które powinny zostać objęte nowym rozporządzeniem. Prace nad założeniami Nowych KRI trwają dalej w ramach Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Dokument jest udostępniony pod adresem

Uwagi można zgłaszać:

w trybie rejestracji zmian i za pośrednictwem komentarzy do udostępnionego na stronie dokumentu,
do Biura PIIT biuro@piit.org.pl do dnia 24 marca 2023 r.
Uwaga:

Niniejsze zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii nie jest częścią rządowego procesu legislacyjnego.

Projekt aktu prawnego nie został jeszcze opracowany. KPRM zaprasza do przedstawiania opinii na temat założeń do aktu rozporządzenia.