KPRM Departament Społeczeństwa Informacyjnego w związku z rozpoczęciem procedury włączania kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zgłoszonej przez Fundację „Digital Europe”, przekazuje do konsultacji PIIT dwa Wnioski:

  1. „Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) – poziom A1”
  2. „Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) – poziom A2”

Zebrane uwagi, a także sugestie dotyczące m.in. poprawnego i wyczerpującego wskazania grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji, wymaganych kwalifikacji poprzedzających, zapotrzebowania na kwalifikację oraz możliwości jej wykorzystania na rynku pracy, a także wymagań określonych dla podmiotów przeprowadzających walidację, opisu efektów uczenia się w poszczególnych zestawach wraz z kryteriami ich osiągnięcia, przyczynią się do dokonania właściwej oceny przedmiotowych wniosków.

Materiały dotyczące ZSK znajdą Państwo na stronach: www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifikacje.edu.pl (wersja elektroniczna wniosku wraz z tabelą do zgłaszania opinii zostały zamieszczone na portalu ZSK: http://kwalifikacje.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia).

Na uwagi na dwóch oddzielnych formularzach oczekujemy do dnia 9 lutego 2022 r. na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

Formularz konsultacji z zainteresowanymi  środowiskami