Trwają konsultacje publiczne projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy mające na celu zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczanie. Jego celem jest ustanowienie zharmonizowanych ram prawnych w całej Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania i zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie.

Projekt dotyczy w szczególności:

  • Obowiązków dostawców odpowiednich usług społeczeństwa informacyjnego w zakresie minimalizowania ryzyka, że ich usługi zostaną niewłaściwie wykorzystane do niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie;
  • obowiązków dostawców usług hostingu oraz dostawców usług łączności interpersonalnej w zakresie wykrywania i zgłaszania przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych;
  • obowiązki dostawców usług dostępu do internetu w zakresie uniemożliwiania dostępu do materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych;

Projekt dostępny jest w EUR-Lex 

Uwagi do projektu prosimy przesyłać do 10 sierpnia 2022 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl