Minister Cyfryzacji przedstawił do konsultacji projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej.

Na przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostaną nałożone obowiązki i uprawnienia związane z zwalczaniem nadużyć telekomunikacyjnych.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjnie będą obowiązani w szczególności do:

  1. podejmowania proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałać nadużyciom w komunikacji elektronicznej;
  2. blokowania krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści o charakterze smishingu zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK;
  3. blokowania połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

Uwagi do projektu prosimy przesyłać do 27 czerwca 2022 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ