Na stronie RCL opublikowano projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

Zgodnie z OSR, celem projektu ustawy o jest stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawną realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów polskiej administracji rządowej, poprzez budowę wydajnych, bezpiecznych i wysoce dostępnych usług cyfrowych i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej dla systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, poprzez utworzenie ośrodków przetwarzania danych na potrzeby Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, realizowanego w ramach zakresu wynikającego z Krajowego Planu Obudowy i Zwiększenia Odporności.

Uwagi do projektu prosimy przesyłać do 26 sierpnia 2022 r. godz. 12.00 na adres biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ