CKPRM Departament Regulacji Cyfrowych informuje o konsultacjach publicznych projektu ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji (UD425).

Na uwagi Członków Izby oczekujemy do dnia 20 września 2022 r. pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl

Załącznik