Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu danych, na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Projekt określa sposób weryfikacji, udostępniania i przetwarzania danych w portalu i metadanych portalu, w tym ich dodawanie, aktualizację, usuwanie oraz przechowywanie, standardy techniczne jego prowadzenia, zestaw elementów metadanych oraz warunki korzystania z dodatkowych uprawnień portalu.

Uwagi do projektu prosimy zgłaszać do 10 czerwca 2022 na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ