Ogłoszono konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udzielania wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (WPL MC nr 191).

Projekt stanowi wykonanie kamienia milowego nr 1CG dla KPO, polegającego na przygotowaniu ram prawnych (programu pomocowego) interwencji KPO na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych na obszarach białych NGA, w których obecnie nie istnieje sieć szerokopasmowa. Osiągnięcie kamienia milowego, czyli wejście w życie projektowanego rozporządzenia, jest niezbędne do wypłaty środków przez Komisję Europejską w ramach KPO.

Uwagi do projektu prosimy przesyłać  do 25 sierpnia 2022 r. na adres biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ