Trwają konsultacje projektu nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ustawy o Służbie Więziennej.

Nowelizacja zakłada min. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie z Funduszu Cyberbezpieczeństwa, m.in. UKE, UOKiK, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Służba Więzienna.

Uwagi do projektu można zgłaszać  do 10 czerwca na adres  dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ