KPRM prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowelizacja zakłada zniesienie obowiązku uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, z wyłączeniem radiolinii, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz”.

Uwagi do projektu można przesyłać do 20 stycznia na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ