Minister Cyfryzacji poddaje konsultacjom projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia Rejestru Dokumentów Paszportowych.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych, zawierającej delegację ustawową dla  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, koniecznym jest wydanie nowego aktu wykonawczego, określającego wzory dokumentów paszportowych i wzór naklejki personalizacyjnej, a także sposób oznaczania w dokumencie paszportowym informacji o braku podpisu, sposób pobierania odcisków palców oraz sposób fizycznego anulowania dokumentów paszportowych.

Uwagi Członków PIIT można zgłaszać do dnia 2 lutego 2022 r. na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ