Minister Cyfryzacji prowadzi konsultacje „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. Program zakłada stworzenie stabilnego i elastycznego systemu edukacji i szkoleń, dzięki któremu obywatele będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe, stosownie do ich potrzeb i oczekiwań oraz zmieniających się uwarunkowań technologicznych, społecznych i gospodarczych.

Uwagi do projektu PRKC prosimy zgłaszać do 28 lipca 2022 r. na adres: biuro@piit.org.pl

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych

Formularz zgłaszania uwag