MRiT informuje, iż Komisja Europejska uruchomiła konsultacje wstępnej analizy skutków planowanego przeglądu dyrektywy 2011/65/UE – w zakresie ograniczania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w kontekście m. in. Planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (CEAP), strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności, inicjatywy dotyczącej zrównoważonych produktów, a także planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, wynikających z postanowień Europejskiego Zielonego Ładu.

W następstwie zmian z 2017 r., zgodnie z art. 24 ust. 2 dyrektywy 2011/65/UE Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia ogólnego przeglądu dyrektywy.

Ogólnym celem inicjatywy jest zapewnienie, aby przepisy dyrektywy RoHS dotyczące ograniczenia substancji niebezpiecznych przyczyniały się do ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, w tym do przyjaznego dla środowiska przetwarzania zużytego EEE, przy jednoczesnym zapewnieniu zharmonizowanego stosowania na rynku UE. Celem rozwiązania zidentyfikowanych w trakcie przeglądu dyrektywy RoHS problemów, rozważono szereg możliwych środków, z uwzględnieniem celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz planów realizujących ww. strategię. Określono wstępny niewyczerpujący wykaz możliwych wariantów realizacji powyższych celów, w tym m. in. nowelizacja dyrektywy z szeregiem zmian, np. w zakresie uproszczenia procesury ewaluacji wyłączeń lub zmiana rozwiązań regulacyjnych, np. wprowadzenie rozporządzenia UE.

Na Uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 10 marca 2022 r. pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ