GUS ogłasza konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa ma na celu, przede wszystkim, wprowadzenie zmian w organizacji i funkcjonowaniu dwóch prowadzonych
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rejestrów urzędowych:

1) krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dalej: „rejestr REGON”);
2) krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (dalej: „rejestr TERYT”).

Ponadto zmiany zawarte w projektowanej ustawie odnoszą się do Polskiej Klasyfikacji Działalności, która stanowi jeden z podstawowych standardów klasyfikacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, opracowywanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 7 marca br. na adres: biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ