Główny Urząd Statystyczny zaprasza do konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej celem regulacji jest określenie dla każdego badania:

  • tematu badania,
  • organu lub podmiotu prowadzącego badanie,
  • cykliczności,
  • celu,
  • szczegółowego zakresu podmiotowego i przedmiotowego,
  • źródła danych,
  • podmiotów przekazujących dane,

oraz informacji dotyczących przekazywanych danych.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 6 maja 2022 r. pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ