CKPRM zaprasza do konsultacji Zaleceń Rady dotyczących czynników sprzyjających edukacji cyfrowej i zapewniania umiejętności cyfrowych.

Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, jako podmiot koordynujący współpracę pomiędzy interesariuszami z obszaru kompetencji cyfrowych, w ramach upowszechniania informacji o politykach na poziomie europejskim, przekazuje informacje o Zaleceniach Rady dotyczących czynników sprzyjających edukacji cyfrowej i zapewniania umiejętności cyfrowych.

W ramach procedur lepszego stanowienia prawa, umożliwiających wczesną informację zwrotną od społeczeństwa i zainteresowanych stron, Komisja Europejska opublikowała tzw. „Calls For Evidence” (wezwanie do składania dowodów) dla dwóch zaleceń, które mają zostać przyjęte przez Komisję w 2023 r.

Poniżej znajdują się łącza umożliwiające dostęp do wezwań do składania dowodów:

  1. Call for Evidence – Council recommendation on the enabling factors for digital education
  2. Call for Evidence – Council recommendation on the provision of digital skills

Na uwagi Członków Izby oczekujemy do dnia 15 września 2022 r. do godz. 12:00 pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl