Minister Cyfryzacji ogłasza konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości.

Projektowana regulacja ma na celu wzmożenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych jednoznacznie identyfikujących osobę fizyczną.

W szczególności dotyczy to ograniczenia skali zjawiska zaciągania na skradzione dane określonego rodzaju zobowiązań finansowych i majątkowych. W sytuacji nieuprawnionego wejścia w posiadanie numeru PESEL osoby (np. fizycznej kradzieży dokumentów, wycieku danych w serwisach internetowych), może być on wykorzystywany w połączeniu z imieniem i nazwiskiem (ewentualnie danymi dotyczącymi wydanego dokumentu tożsamości) do zawierania na jej szkodę m.in. umów kredytów i pożyczek, otwierania rachunków rozliczeniowych, sprzedaży nieruchomości bez zgody właściciela, zakładania na czyjeś dane działalności gospodarczej.

Na uwagi Członków Izby oczekujemy do dnia 27 grudnia 2022 r. do godz. 12:00 magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ