KPRM prowadzi konsultacje projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (UD451).

Projekt m.in. stworzy ramy prawne zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do internetu  do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich. W szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do:

  • wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie;
  • podejmowania działań promocyjnych na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie i skorzystania z nich;
  • opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach mających na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie.

Uwagi do projektu można zgłaszać  do 3 listopada 2022 r. na adres  dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ