KPRM Departament Regulacji Cyfrowych przedstawia do konsultacji projekt rozporządzenia ws kontroli korzystania z dostępu do usługi weryfikacji z RDP.

W związku budową nowego scentralizowanego Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP) oraz uruchomieniem nowych usług m.in. dla podmiotów uprawnionych do dostępu do danych zgromadzonych w RDP powstała konieczność regulacji zasad realizacji kontroli tych podmiotów, w zakresie korzystania przez nie z usługi weryfikacji danych, której ma na celu wskazanie istnienia lub nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego, zawierającego zestaw danych określonych w przepisach ustawy o dokumentach paszportowych.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 11 lutego 2022 roku na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ