Trwają konsultacje publiczne nowego projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (RD612), uwzględniającego uwagi zgłoszone w konsultacjach, które zakończyły się w listopadzie 2022 r.

Termin zgłaszania uwag przez Członków PIIT na adres dorota.galecka@piit.org.pl upływa 9 stycznia o godz. 12.00.

WIĘCEJ