Trwają konsultacje nowego projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji (WPL MC poz. 185). Zgodnie z OSR projektowane regulacje mają na celu określenie zasad projektowania, budowy i przebudowy zasilania w energię elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji oraz stworzenia przejrzystego otoczenia prawnego, ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty obecnie funkcjonujące na rynku, a także przedsiębiorców, którzy zamierzają dopiero podjąć taką działalność.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 7 kwietnia 2023 na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ