Rozpoczęły się konsultacje ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (UD471 ) w zakresie nałożenie na operatorów obowiązku świadczenia usług Mobile Connect oraz SMS w zakresie dotyczącym korzystanie z profilu zaufanego.

Uwagi do projektu prosimy przesyłać do  2 stycznia 2023 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ