Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (RD612).

Zgodnie z OSR, celem nowelizacji rozporządzenia jest zmiana przepisów odnoszących się do zlikwidowanego wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz zastąpienie ich odniesieniem do przedsiębiorców, wobec których zostaną wydane nowe decyzje i zawarte umowy na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Uwagi do dokumentu można przesyłać do 17 listopada na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ