image

12 października 2021 r. odbyło się kolejne VII Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie. Seminarium miało formę hybrydową, a transmisję on-line oglądało ok. 100 osób.

Seminarium zorganizowano wspólnie z Naukową Akademicką Siecią Komputerową oraz Urzędem Patentowym RP.

Prowadzącym Seminarium był dr Ireneusz Matusiak – Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Tematem przewodnim pierwszej części Seminarium były nazwy domen internetowych oraz postępowania przed Sądem Polubownym, w tej części głos zabierali: dr Krystian Maciaszek, radca prawny Włodzimierz Głowacki – Arbiter Sądu, Przedstawiciele NASK PIB radca prawny Konrad Marzęcki z Rady Sądu i Anna Gniadek z NASK Rejestr domeny.pl

Druga część dotyczyła prawa własności przemysłowej i znaków towarowych w nazwach domen internetowych. Tematy te omawiali: Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby – Siwek, Elżbieta Błach naczelnik w Departamencie Znaków Towarowych RP, Justyna Ożegalska – Trybalska Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych oraz dr hab. Łukasz Zelechowski także Arbiter Sądu. Seminarium zakończyła sesja pytań i odpowiedzi, w której udział brali wszyscy prelegenci i goście na Sali.